Academic Board Meeting, September 30, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 30 de setembro de 2019
HORA: 11:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Admisión definitiva de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2019/20.
  4. Asuntos de trámite.
  5. Rogos e preguntas.

 

 
Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 27 de setembro de 2019

A Secretaria da CAPD

Date: 
Monday, September 30, 2019 - 11:30